20230324165506.jpg
20240528110948.jpg
20230321213127.jpg

สิทธิโชคเซอร์วิส - บริการดูดส้วม​ สูบสิ่งปฏิกูล​ ท่อน้ำอุดตัน​ กำจัดไขมัน​ กากอุตสาหกรรม​ บ้านเรือน​ ร้านค้า​ โรงแรม​ โรงงาน​ ผับบาร์​ ร้านอาหาร​ แคมป์ก่อสร้าง​ สูบท่อน้ำรอบโรงงาน มีบริการติดตั้งปั้มน้ำดี น้ำเสีย ระบบไฟฟ้า 3 เฟส บริการ​รวดเร็ว​ทันใจ​เรียกใช้เราได้​ 24​ ชั่วโมง

   บริการสูบสิ่งปฎิกูลของเสีย รวมทั้งของเหลวทุกชนิด เช่น สูบตะกอน สูบโคลน ลอกท่อ ล้างบ่อบำบัด แก้ไขท่อน้ำตัน สูบน้ำเสียทุกชนิด บริการ สูบส้วม / สูบห้องน้ำ สูบไขมัน เราพร้อมให้บริการทั่วกรุงเทพและทั่วปริมณฑล และมีรถสุขภิบาลที่เตรียมพร้อมให้บริการ ตลอดจนบุคลากร ทีมงานที่มีคุณภาพที่ชำนาญงานมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี เราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า หรือเจ้าของโครงการเป็นอย่างดีตลอดมา

บริการดูดส้วม สูบสิ่งปฏิกูล ท่อน้ำอุดตัน

กำจัดไขมัน อุตสาหกรรม ร้านค้า โรงแรม โรงงาน

มีบริการติดตั้งปั้มน้ำดี น้ำเสีย ระบบไฟฟ้า 3 เฟส

พร้อมให้บริการทั่วกรุงเทพและทั่วปริมณฑล

ทีมงานคุณภาพที่ชำนาญงานมานานกว่า 20 ปี

บริการ รวดเร็ว ทันใจ เรียกใช้เราได้ 24 ชั่วโมง

พื้นที่ให้บริการ

   บริการสูบสิ่งปฎิกูลของเสีย รวมทั้งของเหลวทุกชนิด เช่น สูบตะกอน สูบโคลน ลอกท่อ ล้างบ่อบำบัด แก้ไขท่อน้ำตัน สูบน้ำเสียทุกชนิด บริการ สูบส้วม / สูบห้องน้ำ สูบไขมัน เราพร้อมให้บริการทั่วกรุงเทพและทั่วปริมณฑล และมีรถสุขภิบาลที่เตรียมพร้อมให้บริการ ตลอดจนบุคลากร ทีมงานที่มีคุณภาพที่ชำนาญงานมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี เราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า หรือเจ้าของโครงการเป็นอย่างดีตลอดมา